Finansowane przez Unię Europejską

baner mobilnosc edukacyjna 2023

Mobilność edukacyjna osób, KA121-SCH - Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w 2021 r. otrzymał od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (pełniącą rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności) Akredytację Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej (w zakresie nauczania ogólnego).

Akredytacja

Akredytacja jest działaniem mającym na celu wprowadzenie beneficjentów do wnioskowania w akcjach mobilności edukacyjnej i ułatwiającym im ten proces w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przejdą proces Akredytacji mają uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna. Nowy Erasmus daje realne szanse na wzięcie udziału pracowników placówek oświatowych w działaniach związanych z mobilnością, podniesienie kompetencji zawodowych kadry dydaktycznej w zakresie metodycznym, językowym i cross-kulturowym zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności oferty edukacyjnej. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus i stanowi potwierdzenie, że PZPW w Rzeszowie stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych wpisujących się w rozwój swojej organizacji, tzw. Plan Erasmusa.

Cele i rezultaty do osiągnięcia przez PZPW w Rzeszowie w ramach  Planu Erasmusa:

Cel 1: Wzrost umiejętności komunikacji w języku obcym kadry dydaktycznej i nie dydaktycznej (kursy językowe)

Cel 2: Wsparcie rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej w zakresie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań wzmacniających europejski wymiar nauczania i uczenia (kursy specjalistyczne i metodyczne, - obserwacje w miejscu pracy - job shadowing o tematyce wynikającej z diagnozy potrzeb)

Cel 3: Wsparcie rozwoju zawodowego kadry niedydaktycznej w zakresie realizacji wysokiej jakości projektów i zarządzania zespołami projektowymi (kursy specjalistyczne i metodyczne, - obserwacje w miejscu pracy - job shadowing o tematyce wynikającej z diagnozy potrzeb)


Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie złożył dotychczas w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 (KA121-SCH) dwa wnioski o budżet tj. zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na realizację zadania związanego z dofinansowaniem przyznanej Akredytacji.

Pierwszy wniosek przewiduje realizację: 98 wyjazdów szkoleniowych oraz 20 wyjazdów typu job schadowing.

Okres realizacji wyjazdów:  01.07.2022 r. – 30.05.2024 r.

Całkowity przyznany przez FRSE budżet na realizację projektu budżet projektu: 212 806,00 Euro

Drugi wniosek przewiduje realizację: 40 wyjazdów szkoleniowych oraz 20 wyjazdów typu job schadowing

Przewidywany okres trwania powyższego projektu: 01.09.2023 r. – 31.08.2024 r.

Całkowity przyznany przez FRSE budżet na realizację projektu: 62 934,00 Euro.

Obrazek chmurki
Grupa docelowa projektu:

Uczestnikiem wyjazdu szkoleniowego może być osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w PZPW w Rzeszowie, który jednocześnie będzie pełnić funkcję Instytucji wysyłającej. Uczestnik wybiera instytucję przyjmującą, tematykę kursu/ szkolenia, miejsce oraz termin zgodnie ze swoimi potrzebami, w uzgodnieniu ze swoim przełożonym.

Dostępne formy doskonalenia:

W ramach wyjazdu szkoleniowego przewidziane są dwie formy doskonalenia:

a) kursy oraz szkolenia, trwające max  10 dni szkoleniowych na uczestnika (w trakcie jednego lub dwóch wyjazdów), w tym do wyboru szkolenia:

  • językowe
  • lub metodyczne (specjalistyczne);

b) obserwacja pracy (tzw. Job Shadowing) trwająca od 2 do 60 dni, polegająca na odwiedzeniu wybranej instytucji przyjmującej/ szkoły w innym kraju, w celu nauki nowych praktyk i gromadzenia nowych pomysłów poprzez obserwację i interakcję z ekspertami, praktykami czy osobami pracującymi na równoważnych stanowiskach podczas ich codziennej pracy.

Zasady finansowe:

Wsparcie finansowe dla pracownika następuje zgodnie z zawartą umową na warunkach i w wysokości określonej w Umowie zawartej pomiędzy Pracownikiem a PZPW, obliczone zgodnie z nw. zasadami finansowania i stawkami ryczałtowymi określonymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ w Polsce

PL FundedbytheEU RGB POS

Kontakt

Mobilność edukacyjna osób, KA121-SCH - Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

tel. 17 85 340 97 w. 45

Iwona Olszówka – Koordynator merytoryczny projektu, tel. 17 85 340 97 w. 34
Paweł Piątek – Koordynator administracyjny projektu, tel. 17 85 340 97 w. 45
Kamila Harasim – Specjalista ds. rozliczeń projektu, tel. 17 85 340 97 w. 41

Mapa dojazdu

Menu Mobilność edukacyjna Erasmus+

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.