naglowek interreg

Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy

logo projektu

Projekt „Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy” realizowany jest w okresie od 01 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Projekt powstał z potrzeby współpracy transgranicznej w zakresie wymiany doświadczeń między instytucjami doskonalącymi nauczycieli oraz szkołami z obu stron granicy polsko-słowackiej. Wymiana taka ma ogromny wpływ na poprawę jakości kształcenia ogólnego oraz zawodowego.

Współpraca ma służyć przede wszystkim:

  • wymianie doświadczeń w zakresie stosowania technologii informacyjnej w edukacji jako kompetencji kluczowej we współczesnym świecie, w tym na współczesnym rynku pracy,
  • rozpowszechnianiu wiedzy o Pograniczu polsko-słowackim w placówkach edukacyjnych po przeciwnych stronach granicy, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o potrzebach rynku pracy w sąsiednim kraju.

Trwałe współdziałanie instytucji edukacyjnych, w tym kształcących nauczycieli, przyczyni się do wzrostu kompetencji zawodowych nauczycieli pogranicza, podniesienia poziomu edukacji w szkołach pogranicza, co skutkować będzie wzrostem umiejętności zawodowych absolwentów, jak również pozwoli na wskazywanie kierunków rozwoju pogranicza poprzez wybory miejsca pracy i zamieszkania młodych ludzi w dorosłym życiu.

Cele projektu:

  • wzrost wiedzy na temat realnych potrzeb pracodawców pogranicza polsko- słowackiego wśród uczniów szkół średnich obu krajów przyczyniający się do podejmowania decyzji zawodowych służących rozwoju regionu oraz promocji zawodów uwzględniających specyfikę kulturową regionu, zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego dzięki rozwojowi transgranicznego doradztwa zawodowego z wykorzystaniem potencjału instytucji zajmujących się edukacją dorosłych, promujących uczenie przez całe życie, w tym zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
  • wypełnienie luk edukacyjnych w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej w zakresie wiedzy o Regionie oraz wykorzystania technologii informacyjnej, jako kompetencji kluczowej współczesnego rynku pracy- co podniesie efektywność wykorzystania potencjału regionu.
  • wdrożenie wypracowanych rozwiązań edukacyjnych do praktyki.

Wartość projektu

  • wynosi 54 182,48 €, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 46 055,10 € (85%).

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.