Logotypy - Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

baner projektu Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła - REKRUTUJEMY

"Zdalny Nauczyciel=Zdalna Szkoła"

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie od dnia 1 marca 2021 r. realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Zdalny Nauczyciel=Zdalna Szkoła” w ramach Projektu pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Czas trwania Projektu: od 1 marca do 30 listopada 2021 r.

Wartość projektu: 154 375,00 zł

Wkład Unii Europejskiej: 130 107,25 zł

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

Informacje ogólne

Projekt ukierunkowany jest na zredukowanie i zahamowanie pejoratywnych skutków pojawienia się wirusa SARS–CoV-2, wywołującego ostrą, zakaźną chorobę COVID-19 poprzez zagwarantowanie kontynuowania edukacji „na odległość” – w trybie online w sytuacji powtórnego i czasowego zamknięcia szkół lub/oraz przedszkoli.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych (nauczyciele i specjaliści), nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w tym zawodowych zarówno publicznych jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na wszystkich etapach kształcenia.

Szkolenia w ramach projektu

Szkolenia zostaną przygotowane na podstawie Ramowego programu szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej, według którego realizowane będą szkolenia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli  ibibliotek pedagogicznych z udziałem ekspertów. Szkolenia nauczycieli obejmą 5 modułów tematycznych wybranych spośród dostępnych 12 (2 moduły obligatoryjne i 3 moduły wybrane przez uczestnika szkolenia). W projekcie założono przeszkolenie Lidera Projektu, 12 nauczycieli konsultantów zatrudnionych w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie i 151 nauczycieli ze szkół/przedszkoli.

Działania wspierające realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz grantobiorców.

Wsparcie szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej realizowane będzie kaskadowo poprzez działania szkoleniowe i konsultacyjno-doradcze na następujących poziomach:

  Graf przedstawiający sposób działania projektu

 

Moduły szkolenia

Ramowy program szkolenia ma charakter modułowy i uwzględnia najważniejsze aspekty edukacji zdalnej, zarówno psychospołeczne, metodyczne i organizacyjne, jak również prawne i technologiczne. W swoich założeniach wykorzystuje kilkumiesięczne doświadczenia szkół i przedszkoli w realizacji kształcenia na odległość oraz płynące z nich wnioski i rekomendacje dla dalszego rozwoju tej formy edukacji.

 Moduły szkoleniowe

 

Forma realizacji szkoleń

  • na poziomie szkolenia nauczycieli – forma e-learningowa na ZPE lub blended learning (w zależności od sytuacji epidemicznej). Minimum 60 % zajęć powinno zostać zrealizowane w formie zdalnej.

Zalecane metody

Analiza tekstu, formy audio (podcasty) i wideo (filmy), forum, testy/quizy, zadania otwarte, webinaria, wykłady, warsztaty, studium przypadku, Q&A.

 

Adres biura projektu

Biuro Projektu Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli przy PZPW w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

tel. tel. 17 853 40 97 wew. 42

Aleksander Wroński - Lider projektu, koordynator ds. merytorycznych
kom. 695 617 263, e-mail: awronski@pcen.pl

Jacek Adamowicz - koordynator ds. organizacyjnych
tel. 17 85 340 97 wew. 42, kom. 519 848 792, e-mail: jadamowicz@pcen.pl

Kamila Harasim - obsługa finansowa projektu
tel. 17 8534 097 wew. 41, e-mail: kharasim@pcen.pl

  

Logo projektu Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła

Mapa dojazdu

Please publish modules in offcanvas position.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.