fundusze europejskie siedziba

baner siedziba mniejszy 2

Cel projektu

Wnioskodawca: Województwo Podkarpackie

Nazwa projektu: Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego

Całkowity koszt projektu: 1 499 999,99 zł

Dotacja z EFRR: 1 149 362,73 zł

Informacje dodatkowe: Projekt wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16, Oś priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4: Kultura.

Głównym celem projektu jest: zapewnienie ochrony i dostępu do unikalnych zasobów historycznych Pałacu Myśliwskiego - będącego siedzibą PCEN w Rzeszowie - Oddziału w Tarnobrzegu, jako atrakcji kulturalnej regionu, stanowiących element większego przedsięwzięcia poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i instalacyjnych, zakup wyposażenia w celu nadania użyteczności piwnic pałacowych których istotą jest stworzenie miejsca, w którym można by było dokumentować (nagrywać dźwięk i obraz), przetwarzać i eksponować życie mieszkańców regionu (woj. podkarpackiego) w aspekcie kulturowym, historycznym, specjalnych osiągnięć i sukcesów, a także życia codziennego a także robót budowlanych mających na celu zatrzymanie postępującej destrukcji Pałacu, poprawę jego estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania a także nadanie nowej – użytecznej funkcji piwnicom pałacowym.

Działania polegające na odrestaurowaniu zabytkowego Pałacu Myśliwskiego, jego konserwacja i renowacja mają na celu zwiększenie atrakcyjności, zwłaszcza kulturalnej i turystycznej, miasta Tarnobrzega, powiatu tarnobrzeskiego, regionu i województwa podkarpackiego.

Celami szczegółowymi realizacji Projektu są:

  •    ułatwienie dostępu do obiektów kultury poprzez system informacji kulturalnej i turystycznej, wykorzystanie potencjału kulturowego i historycznego w wyniku poprawy stanu obiektów zabytkowych,
  •    poprawa dostępności i promocja kultury i tradycji min. dzięki stworzeniu informacji historycznej i nadaniu nowej użytecznej funkcji piwnicom pałacowym,
  •           zachowanie dla przyszłych pokoleń obiektu o dużym znaczeniu historycznym i kulturalnym,
  •           ożywienie inwestycyjne miasta dzięki poszerzeniu oferty kulturalnej,
  •     wzrost atrakcyjności gminy i powiatu zarówno dla obywateli polskich jak i obcokrajowców, poprzez udostępnienie zabytkowego obiektu wraz ze stworzonym miejscem do zwiedzania,
  •      zabezpieczenie obiektu zabytkowego przed zagrożeniami oraz poprawa funkcjonowania poprzez zmniejszenie kosztów poniesionych na utrzymanie obiektu dzięki modernizacji obiektu historycznego,
  •    budowanie świadomości i poprawy edukacji kulturalnej mieszkańców gminy, w tym uczniów poprzez stworzenie nowoczesnej oferty kulturalno-edukacyjnej,
  •      wzrost udziału mieszkańców regionu w życiu kulturalnym i budowa tożsamości regionalnej,
  •      rozwój usług turystyki historycznej.

Zakres merytoryczny projektu:

Dla upowszechniania wiedzy o kulturze regionu, piwnice pałacowe zamierza się w ramach przedsięwzięcia przeznaczyć na urządzenie izby pamięci regionalnego dziedzictwa kultury z jednoczesnym zapewnieniem ochrony gromadzonych w niej atrakcji kulturowych i umożliwieniem dostępu wszystkim zainteresowanym, instalację stałej wystawy dotyczącej wybitnych postaci historycznych zasłużonych dla dziedzictwa kulturowego regionu, urządzanie cyklicznych wystaw tematycznych nawiązujących do bieżących wydarzeń kulturalnych w regionie. Konieczne będzie w tym zakresie specjalistyczne wyposażenie (zgodne z załączoną specyfikacją dostaw) oraz kierunkowa instalacja elektryczna z oświetleniem podkreślającym walory udostępnianych przedmiotów i prezentację gromadzonych zasobów cyfrowych, miejsca w którym można by było dokumentować (nagrywać dźwięk i obraz), przetwarzać i eksponować życie mieszkańców regionu (woj. podkarpackiego) w aspekcie kulturowym, historycznym, specjalnych osiągnięć i sukcesów, a także życia codziennego. Działanie to realizowane będzie poprzez utrwalanie postaci osób mieszkających w województwie, niekoniecznie znanych, lecz wyróżniających się szlachetnością, praca dla społeczności. Osobiste historie bohaterów powinny stać się podstawą do tworzenia multimedialnych opowieści na następujące tematy:

-        przyroda,

-        dziedzictwo kulturowe (zabytki, ale i ludzie z nimi związani),

-        Centralny Okręg Przemysłowy,

-        literacki atlas Podkarpacia,

W ten sposób połączy się dziedzictwo kulturowe rozumiane jako dorobek ludzi wcześniej zamieszkujących Podkarpacie ze współczesnością, utrwalać będziemy chwilę obecną i zapobiegać będziemy zapomnieniu ludzi, czyli obecnymi mieszkańcami Podkarpacia. Jako miejsce promujące dorobek kulturowy regionu będzie jednocześnie spełniać funkcje promujące i edukacyjne.

Ponadto w obiekcie Pałacowym przy wejściu przewiduje się instalację urządzenia multimedialnego służącemu udostępnianiu i upowszechnianiu zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Myśliwskiego poprzez multimedialną prezentację. Kiosk wewnętrzny przeznaczony do wykorzystania przez odwiedzających obiekt Pałacowy w charakterze punktu dostępu do informacji (bez możliwości korzystania z Internetu) jako multimedialna witryna Pałacu Myśliwskiego. Obudowa musi stanowić zwartą bryłę przystosowaną do pracy i użytkowania w wewnątrz budynku jako konstrukcja wolnostojąca lub mocowana do ściany, musi także zapewniać możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne.

 

Please publish modules in offcanvas position.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.