logotypy ue

baner lekcjaenter2

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Nie. Na szkolenia nauczycieli zgłasza dyrektor szkoły. Nie ma możliwości zgłaszania się indywidualnie. W szkoleniu powinny uczestniczyć co najmniej:

  • 2-3 osobowe zespoły ze szkół, w tym członek kadry zarządzającej - w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli;
  • 4 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej - w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli;
  • 5 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej - w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli.

Tylko szkoły typu: szkoła podstawowa, liceum technikum i szkoły branżowe, publiczne i niepubliczne o statusie publicznych.

Nie.

Tak.

Tak, uczestnictwo w szkoleniach członka kadry zarządzającej szkoły jest obowiązkowe. Opcjonalny jest udział w module szkoleniowym online dla kadry kierowniczej szkół.

Zespoły szkół mogą być rekrutowane w ramach projektu grantowego zarówno jako jeden zespół lub każda szkoła osobno. Rekrutując szkoły należy pamiętać o obowiązkowym uczestnictwie w szkoleniach członka kadry kierowniczej szkoły oraz o wymogach dotyczących liczebności zgłaszających się zespołów nauczycieli. Grantobiorca musi zapewnić udział w szkoleniach co najmniej:

  • 2–3-osobowych zespołów ze szkół, w tym członka kadry kierowniczej – w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli;
  • 4-osobowych zespołów nauczycieli, w tym członka kadry kierowniczej – w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli;
  • 5-osobowych zespołów nauczycieli, w tym członka kadry kierowniczej – w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli.

Nie. Moduł stanowić będzie uzupełnienie szkolenia stacjonarnego dla nauczycieli, który jednocześnie pełnią funkcję kierowniczą w szkole (dyrektor, wicedyrektor). Będzie przez nich realizowany dodatkowo, po zakończeniu modułu online, który stanowi integralną część każdego szkolenia dla nauczycieli. Ukończenie „modułu dla dyrektorów” nie będzie warunkiem ukończenia szkolenia przez dyrektora.

Każdy nauczyciel przedmiotu ogólnokształcącego (w tym WDŻ) w szkole podstawowej i ponadpodstawowej może wziąć udział w szkoleniach. Każdy przeszkolony nauczyciel musi przeprowadzić min. 2 zajęcia obserwowane (niezależnie od liczby swoich godzin tablicowych).

Okres realizacji ścieżki edukacyjnej dla nauczyciela ma wynieść maksymalnie 1 semestr szkolny.

Nie. Okres realizacji ścieżki edukacyjnej dla nauczyciela ma wynieść maksymalnie 1 semestr szkolny.

Pytanie należy skierować do instytucji prowadzącej awans lub do opiekuna stażu. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia będzie potwierdzone przez grantobiorcę, placówkę doskonalenia nauczycieli akredytowaną przy Kuratorium Oświaty.

Dyrektor szkoły.

Tak, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących zatrudnieni w szkołach lub zespołach szkół zawodowych, w tym w tych szkołach, w których istnieją klasy ogólnokształcące (liceum) i klasy zawodowe (technikum), mogą być uczestnikami szkoleń.

Uczestnikami szkolenia mogą być nauczyciele z jednej szkoły, tworzący jedną grupę szkoleniową, a szkolenie może odbywać się w ich macierzystej placówce.

Nie, szkolenia mają odbyć się w czasie semestru szkolnego. Ponadto należy pamiętać, że zrealizowanie ścieżki edukacyjnej dla 1 nauczyciela może trwać maksymalnie 1 semestr szkolny.

Nie. Udział 1 nauczyciela w projekcie obejmuje realizację pełnej ścieżki edukacyjnej w czasie nie dłuższym niż 1 semestr. Nie ma możliwości, by ta sama osoba uczestniczyła w szkoleniach dwukrotnie (nawet biorąc pod uwagę różny poziom zaawansowania w stosowaniu TIK w pracy dydaktycznej).

Nie, zgodnie z Poradnikiem Grantowym szkolenia zaplanowane dla jednej grupy szkoleniowej powinny się odbyć w ciągu jednego semestru. Lipiec i sierpień jest okresem poza okresem semestru.

Nie, chyba że uczą kilku przedmiotów z różnych grup przedmiotowych (np. edukacja wczesnoszkolna i plastyka).

Nauczyciele wspomagający nie mogą brać udziału w projekcie.

Można zastosować taki podział. Najważniejsze, aby każda grupa przedmiotowa zamknęła się w jednym semestrze. Różne grupy przedmiotowe, np. informatycy i nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych nie muszą się szkolić w tym samym czasie, jeśli są w różnych grupach. Ważne, żeby każdy cykl szkolenia danej grupy przedmiotowej zamknął się w jednym semestrze.

Dyrektor może uczestniczyć tylko w jednym cyklu szkoleń. W kolejnym nie ma obowiązku uczestniczyć, musi jedynie być obecnym podczas lekcji obserwowanych i zaakceptować, że się odbyły.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.